Rank List for Current Affairs Section

Please find below the name of the toppers in current affairs section. The rank list is not based on a single test, but on the total marks (points) scored in current affairs section from all the attempted tests.

UserPoints
1. Javed128833.36
2. Kante30.02
3. ashuk_1726.04
4. Aindrila Chakraborty13.36
5. Mirzi204.00
6. nithya7354.00
7. Ram26284.00
8. rish_4.00
9. Rajashree9212.00
10. natrapal2.00
11. TSRK19902.00
12. mhit gupta2.00
13. siddharthkudale22.00
14. sakshi j2.00
15. Devesh Niranjan2.00
16. mskumar18092.00
17. Souvick1232.00
18. Gurasheesh12.00
19. Gufran shaikh2.00
20. monisha.v2.00
21. rahulias20192.00
22. uday272.00
23. GOPINALLASIVAM2.00
24. Dr.Himanshu2.00
25. Raj1274532.00
26. Humra2.00
27. ajay12342.00
28. Nicku122.00
29. rishabh7832.00
30. rhitwique2.00
31. neethulakshmi2.00
32. Raj64552.00
33. Subhaprada Behera2.00
34. VijendraChoudhary2.00
35. azbasabeel2.00
36. amitmunda2.00
37. SOMNATH1232.00
38. Sreenivas madasu2.00
39. [email protected]2.00
40. Mudasirshah13112.00
41. sindhu072.00
42. AmuthaK2.00
43. Daniya7862.00
44. arko.bhattacharya2.00
45. Aditya9912.00
46. arifm2.00
47. Bhavya Roy2.00
48. mpk23942.00
49. Aridass N2.00
50. Manish0092.00
51. divyanshm7562.00
52. Sikha dsuza2.00
53. susmitakundu2.00
54. Brads_ram2.00
55. nikaljea2.00
56. diggu2.00
57. shubhambose272.00
58. Farazkhann2.00
59. Vidhya16112.00
60. ssm052.00
61. Becardy2.00
62. saurabh nautiyal2.00
63. akshayasai2.00
64. hrishi_hu2.00
65. lovely sinze62.00
66. Sahil132.00
67. Vishalraje sherkar2.00
68. Hannu982.00
69. Sharukh Shaikh2.00
70. mv0322612.00
71. Vinod gupta2.00
72. Kd vs rd2.00
73. Manjot9479992.00
74. gokul.devil2.00
75. annieshah2.00
76. danishalam1462.00
77. aartij9002.00
78. pream krishna2.00
79. bs09222.00
80. Rkumar312.00
81. Janga2.00
82. Anily2.00
83. Ancy3332.00
84. Miki12342.00
85. akanksha32.00
86. gopalburd2.00
87. aman00700122.00
88. naresh19932.00
89. arunv2.00
90. Ragunat07122.00
91. pragya0142.00
92. Gulafasa khan2.00
93. Jyoti123452.00
94. Preeti1432.00
95. MANAN KUMAR2.00
96. annu330612.00
97. chanduIAS-20202.00
98. Yathartj2.00
99. krishna varma2.00
100. DIRA11152.00
2 Shares